Vi kan glädjande publicera ett reportage från eskilstunakuriren efter vårt lyckade samarbete med ett maskinprojekt som vi gjort tillsammans  med Anchor Lås i Eskilstuna.

Reportage ekuriren 2017-05-17 om Dorato och Anchor

För mer information om anchor lås: http://www.anchorlas.se/