Svarvning

Svarvning

Ett brett sortiment inom svarvning.

Dorato Tools erbjuder ett komplett sortiment av hållare och skär från vår leverantör ZCC-CT.  Vi erbjuder skär med en mängd olika kvaliteter, beläggningar, CBN, PCD mm.

Vi har långtgående erfarenheter av ZCC-CT:s svarvprogram, och våra tekniker kan snabbt ge rekommendationer för skärval och skärdata.

Svarning med färgade skär ”Simply Coloured”

ZCC-CT har utvecklat ett system för identifiering av skärsort och kvalitet med hjälp av färgade skär. Det ursprungliga syftet var att kunna se förslitningen enklare på svarta skär, men glädjande nog tog man iden med färgapplicering ett steg längre. Mer information kan du ladda ner i en separat folder.

ZCC:s huvudkatalog för svarvning