Försänkning

Försänkning

Ett plus ett kan bli mer än två

Dorato Tools har ett mycket nära samarbete med Granlund Tools. Vi sitter till exempel i samma lokaler. Vi är specialister på Granlunds produktprogram och har långtgående erfarenhet av Granlunds produkter såväl standard som special.

Med Granlund Tools verktygsprogram kan vi erbjuda en komplett palett för försänkning och undeplaning. En av Granlund Tools mest kända produkter är det modulära försänkningssystemet. Med endast 1300 delar, bestående av hållare, tappborrar, insatsborrar och styrtappar är det möjligt att sätta samman kombinationsverktyg för försänkning i mer än 1 500 000 varianter.

Mer än bara försänkning..

Modultänkandet är något som genomsyrar stora delar av Granlunds program, till exempel genom systemet för underplansförsänkning (bakplaning/bakfasning), samt spiralborrsystemets 4 delkomponenter.

Granlund Tools Huvudkatalog

 Granlund Tools - Försänkning