Produkter

Våra produkter finner du de i huvudområden som Dorato Tools erbjuder inom skärande bearbetning.  Försänkning är ett område som ligger oss nära med vårt samarbete med Granlund Tools.  Svarvning borrning och fräsning är områden där vi företrädelsevis använder oss av vår leverantör ZCC-CT.  Specialverktyg konstruerar och tillverkar vi under det egna varumörket Dorato Tools. Inom Gängning levererar vi huvudsakligen verktyg från vår italienska leverantör UFS .  
 
Naturligtvis erbjuder vi även andra kringliggande artiklar utöver dessa som hör till produktionen. Söker du något som du inte kan hitta här, är du varmt välkommen att kontakta oss och göra en förfrågan.

Dorato Tools Produkter/FÖRSÄNKNING  Dorato Tools Produkter / SVARVINING

 Dorato Tools Produkter / borrningDorato Tools Produkter / SPECIALVERKTYG

Dorato Tools Produkter / GÄNGNINGDorato Tools Produkter / FRÄSNING