Lyckat på MAX mässan för Dorato Tools

MAX mässan är slut och det var en lyckad vecka för Dorato Tools. Dels så fick vår nya säljare på norr, Magnus Andersson en flygande start. Intresset var stort för framförallt ZCC-CT:s skärande  prorgram.  Även vår kampanj på IDF:s IP 67 mått fick stor uppmärksamhet.

Vi har fått otroligt mycket att följa upp och ber er därför att ha överseende ifall vår återkoppling till er dröjer något.